Nieuw in ons assortiment Tony’s Chocolony

Samen maken we 100% slaafvrij de norm in chocolade. Niet alleen in onze chocolade, nee, in alle chocolade wereldwijd. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een routekaart opgesteld. Dit zijn onze doelen op de lange termijn, waarin we elk jaar stappen zetten (groot en klein).

We vinden ’t belangrijk dat ‘r bewustwording is bij de cacaoboeren en dat mensen in cacaogemeenschappen inzien wat wel en niet is toegestaan. Zo kunnen kinderen na school meehelpen op ’t land en leren hoe cacao verbouwd wordt, maar is ’t voor boeren duidelijk waar de grens ligt en wat de consequenties zijn van te zwaar werk voor kinderen. Ook is ’t belangrijk dat coöperaties strijden tegen kinderarbeid.

We willen alle chocofans bewust maken van de ongelijkheid in de cacaosector. Als winkels én chocofans eisen stellen en actief vragen naar eerlijke chocolade, nemen chocoladebedrijven eerder hun verantwoordelijkheid om dat te volgen. Chocofans weten dus hoe ’t zit en kunnen meedoen in onze missie om samen de industrie in beweging te zetten.

Wij geven het voorbeeld en laten zien dat chocolade maken anders kan, zodat iedereen in onze keten blij wordt van chocolade. Hiervoor moeten we commercieel succesvol chocolade maken zonder slavernij en uitbuiting.

We investeren in langetermijnsamenwerkingen met de cacaoboeren, maken betere prijsafspraken en trainen cacaoboeren om hun oogstopbrengsten en hun organisatie te verbeteren, zodat de boeren ’n leefbaar inkomen kunnen bereiken. We maken chocolade van traceerbare cacao.

We inspireren andere belangrijke spelers om in actie te komen en zijn actief op zoek naar partners die ons model willen volgen. Hiervoor laten we zien welke impact we maken, delen we onze lessen en staat onze deur altijd open voor ’n goed gesprek. Maar we kijken altijd kritisch naar onszelf en gaan continu na waar we meer impact kunnen maken. Hierbij volgen we ook graag ’t goede voorbeeld van anderen, zoals met het CLMRS. We verhogen ook de druk op de industrie door ’t gesprek aan te gaan met de politiek, ngo’s en wetenschap, zodat de industrie uteindelijk werkt volgens Tony’s recept voor slaafvrij cacao.